економіка

Які зміни необхідно вводити, щоб забезпечити зростання української економіки

12.07.2019

Фінанси

На поточний момент економіка країни перебуває в жалюгідному стані, незважаючи на те, що спроби її реанімації періодично проводяться. В Україні спостерігаються глибинні проблеми деіндустріалізації в усіх галузях економіки.

Остання економічна криза почалася в2014-2015 роках. У цей період ВВП знизився на 15,8 відсотків. Потім економіка поволі відновлювалася, і до 2018 року рівень ВВП все ще не досяг рівня 2013 року. Згідно з даними Держстату, на сьогоднішній день рівень ВВП становить 13,1%. При цьому внаслідок значної варіації темпів економічного зростання в складі ВВП відбувалися помітні структурні зміни за видами економічної діяльності. Так, в минулому році обсяги виробництва в сільському господарстві перевищили рівень 2013 року на 9,5%, в будівництві - на 1,5%. В останні два роки активно росли фінанси і страхова діяльність.

У слідстві несприятливих структурних змін, і низької конкурентоспроможності українських товарів на ринках ЄС, стало посилення сировинних видів експорту. Низький рівень диверсифікації промисловості привів до суттєвих проблем:

  • Нестабільності платіжного балансу і різких коливань курсу національної валюти щодо долара.
  • Погіршення умов зовнішньої торгівлі та збереженню високого рівня бідності.

У цих умовах потрібна була допомога зовнішніх фінансово-інвестиційних фондів, щоб забезпечити умови і передумови активізації економічних процесів. Виходячи з рекомендацій МВФ, ключовими принципами технологічно-інноваційної політики в Україні повинні стати

  1. Принцип держрегулювання і гос-інтервенцій, спрямовані на створення нових технологічно сучасних потужностей і створення привабливого інвестиційного клімату, для залучення приватного бізнесу в ці області.
  2. Оптимізація виробництва і створення висококонкурентний напрямків у виробництві що підвищить їх ефективність і дозволить використовувати ринкові сигнали з експортних ринків.

Основний принцип присутності державного контролю і супроводу полягає в створенні необхідних умов для розвитку перспективних виробництв. Важливим компонентом нової технологічно-інноваційної політики повинна стати орієнтація на зовнішні ринки і створення конкурентоспроможної експортної продукції.

Критично важливою проблемою, яка потребує вирішення в контексті досягнення позитивних структурних зрушень при поглибленні економічної інтеграції з ЄС, є підвищення доступності довгострокового фінансування для інвестиційних проектів в промисловості. Угодою про асоціацію з ЄС передбачено прийняття і застосування його технічних стандартів і регламентів, що вимагає масштабної модернізації вітчизняної промисловості.

На жаль, в Україні спостерігається спад банківського корпоративного кредитування, реальні обсяги видаваних позик зменшилися з 44,1% в 2013 р до 24,2% в 2018-м. У структурі джерел фінансування капітальних інвестицій підприємств частка кредитів банків та інших позик за п'ять років знизилася майже вдвічі, досягнувши в минулому році 7,7%.

Не останню роль в таких процесах відіграла надзвичайно жорстка монетарна політика НБУ з реальною обліковою ставкою на рівні близько 10% річних. Серед країн з ринками, що формуються номінальна облікова ставка в Україні (17,5%) займала друге місце після Туреччини (24%). Фанатичне бажання НБУ знизити інфляцію до цільового рівня так і залишається бажанням, тоді як економіка в лещатах монетарних рестрикцій знаходиться на дні своїх можливостей. Наші розрахунки показали, що підвищення облікової ставки Національним банком з жовтня 2017 го по вересень 2018 р стало фактором скорочення реального ВВП на 1,7%.

В рамках наведених вище загальних підходів до технологічно-інноваційної політики головне місце повинні займати інструменти держпідтримки інноваційної діяльності:

  • впровадження програм пільгового кредитування інноваційних проектів держбанками;
  • розробка порядку виділення місцевими органами земельних ділянок для інноваційних кластерів та об'єктів науково-дослідної та інноваційної інфраструктури;
  • надання інноваційних ваучерів підприємствам для сприяння потенціалу комерціалізації нових ідей щодо продукції та технологій на міжнародних ринках (інноваційний ваучер буде гарантувати часткове фінансування витрат на інтернаціоналізацію нових ідей);
  • розробка програми державних грантів на дослідження, розробки та інновації, які будуть надаватися на конкурсній основі з можливістю їх одержання недержавними дослідницькими установами та науково-технічними (конструкторськими) підрозділами приватних компаній;
  • впровадження податкових стимулів для суб'єктів інноваційної діяльності.

Схожі новини

Володимир (26 років)
подана заявка на

2000 грн

Володимир (26 років)
отриманий кредит на

2000 грн