кредит онлайн на подарунок

Кредит на подарунок 8 березня

15.03.2018

Фінанси

Кредит на подарок 8 марта

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

наказ директора ТОВ

«Кредитні рішення Моней24»

від 05 березня 2018 р. № 0186

ПРАВИЛА

проведення рекламної акції «Кредит на подарунок до 8 березня» для користувачів фінансових послуг ТОВ «Кредитні рішення Моней24» Money24

Встановлені правила акції (далі – Правила) описують порядок та умови проведення рекламної акції «Кредит на подарунок до 8 березня» – маркетингового заходу для користувачів фінансових послуг, що передбачає встановлення спеціальних умов кредитування (процентної ставки) для визначеної цими Правилами категорії клієнтів ТОВ «Кредитні рішення Моней24» Money24 (далі – Акція).

Визначення термінів

Промокод – це набір символів, що дають можливість отримати кредит за особливими умовами кредитування. Під особливими умовами розуміється знижка в розмірі 70% ( сімдесят відсотків) від номінальної процентної ставки у сервісі Money24 для тих, хто отримує кредит вперше, і 30% ( тридцять відсотків) від номінальної процентної ставки у сервісі Money24 для тих, хто вже отримував кредит раніше.

Онлайн заявка – подання встановленої компанією Money24 форми на отримання грошових коштів у кредит.

Учасник – під термін «учасник» розуміється люба повнолітня особа що має громадянство України і відповідає умовам отримання кредиту.

 1. Організатор та Виконавець Акції
 2. Організатором та Виконавцем Акції є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Кредитні рішення Моней24» (код ЄДРПОУ 40462908; місце розташування: 46020, м. Тернопіль, вул. Бойківська, будинок 4) (далі – Фінансова Установа).
 3. Мета Акції
  1. Метою Акції є популяризація та просування послуг ТОВ «Кредитні рішення Моней24» Money24 серед населення України, формування позитивного іміджу компанії.
  2. Участь в Акції є безкоштовною: Фінансова Установа не отримує винагороди від Учасників за їх участь в Акції. Ця Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди чи умовами конкурсу.
 4. Територія (місце) та період проведення Акції
  1. Акція проводиться на всій території України (далі – Територія Акції) за винятком території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, у зв'язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, № 1207-VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Наказу Антитерористичного центру при Службі безпеки України № 33/6/а від 07.10.2014 року «Про визначення районів проведення антитерористичної операції та термінів її проведення»). Дані обмеження – це тимчасове вимушене обмеження діє виключно з міркувань безпеки мешканців вказаних регіонів та неможливості з боку Організатора та/або Виконавця Акції гарантувати належне проведення Акції.
  2. Період проведення Акції: з 00 годин за київським часом 05 березня 2018 року до 24 години за київським часом 11 березня 2018 року включно. Організатор акції залишає за собою право змінювати правила акції при настанні форс мажорних обставин що непередбачені цими Правилами.
 5. Учасники Акції
  1. Загальні умови участі в Акції:
   1. Учасниками Акції можуть бути повнолітні особи, які є громадянами України та проживають на її території, за винятком осіб, визначених п. 4.1.3.
   2. Учасниками Акції можуть бути всі особи, що надали заявку на отримання кредиту в термін зазначений у пункті 3.2. цих Правил.
   3. Працівники Фінансової Установи та особи, які перебувають із ними в родинних зв'язках, а також інші пов’язані з ними особи, до участі в Акції не допускаються. Додатково обмеження стосується громадян що зазначені в пункті 3.1 цих Правил.
  2. Спеціальні умови участі в Акції:
   1. Правила Акції передбачають надання промокода, що дає право оформлення кредиту на акційних умовах, а саме:
   2. особи що вперше оформлюють кредит у сервісі онлайн кредитування Money24, отримують промокод на знижку у 70% (сімдесят) відсотків.
   3. особи, що раніше користувались можливостями сервісу онлайн кредитування Money24, отримують промокод на знижку у 30% (тридцять) відсотків.
 6. Інформація про згоду учасників акції на збір та обробку персональної інформації
  1. Рішення про участь в акції приймається учасником добровільно, виходячи з особистих міркувань.
  2. Приймаючи Участь в Акції особа підтверджує:
   1. своє ознайомлення з цими Правилами та гарантує їх безумовне виконання і дотримання;
   2. свою однозначну та безвідкличну згоду на збір, обробку особистих персональних даних, що стали відомі Фінансовій Установі, за умови дотримання вимог чинного законодавства України;
   3. своє ознайомлення з правами суб’єкта персональних даних в обсязі, визначеному Законом України «Про захист персональних даних», та надання своєї згоди на їх включення до баз даних Фінансової Установи;
   4. що є повідомленою про включення до баз Фінансової Установи, а також про мету збору відповідних даних та осіб, яким вони передаються або можуть бути передані, за умови, що передача відбуватиметься відповідно до чинного законодавства України.
 7. Умови проведення Акції
  1. Період проведення Акції визначено у п. 3.2. цих Правил.
  2. Промокод вважається використаним у разі оформлення кредиту за процентною ставкою, що враховує знижку, встановлену Промокодом для Учасників у Період проведення цієї Акції.
  3. Датою отримання Промокоду учасником акції є той день, в який він скористався послугами сервісу кредитування та подав заявку на отримання кредиту. Але не раніше, і не пізніше строку, встановленого пунктом 3.2. цих Правил.
  4. Промокод надається, та враховується автоматично з урахуванням умов отримання знижки відповідно пункту 4.2.1.1 та 4.2.1.2 цих Правил.
  5. Промокод використовують Учасники Акції під час оформлення кредиту, відповідно до Правил надання грошових коштів у кредит ТОВ «Кредитні рішення Моней24» Money24 та цих Правил.
  6. Умови надання кредиту за Акцією «Кредит на подарунок до 8 березня» не сумуються з іншими акціями Фінансової Установи.
  7. Для кредитів, отриманих відповідно до умов цієї Акції, можливе оформлення пролонгації строку кредитування. У такому разі протягом періоду пролонгації встановлюється інша процентна ставка за користування кредитом, розмір якої визначається договором кредитування, укладеним з Учасником Акції.
 8. Інші умови
  1. Інформування щодо Правил та умов проведення Акції здійснюється шляхом розміщення Правил на офіційному інтернет-сайті Фінансової Установи www.money24.ua, а також за телефонами: +38 (044) 390-45-15, +38 (068) 359-10-75, +38 (066) 764-04-84 (безкоштовно з будь-яких телефонів по Україні).
  2. Організатор має право змінювати Правила Акції, в тому числі достроково припинити її проведення чи продовжити строк дії, розмістивши інформацію про це на сайті www.money24.ua не пізніше дня вступу змін у силу.
  3. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Фінансовою Установою.

Схожі новини

Володимир (26 років)
подана заявка на

2000 грн

Володимир (26 років)
отриманий кредит на

2000 грн