МСФО

Нацбанк переводить всі банки на міжнародний стандарт звітності МСФЗ 16

02.02.2019

Фінанси

Після того, як НБУ ввів нову вимогу для банків про перехід на новий стандарт звітності, почула більш ліберальний посил, який гарантує, що на першому етапі введення нового стандарту звітності, покарання за порушення, застосовуватися не будуть.

Нагадаємо, що з 1 січня 2019 року набувають чинності нові правила надання фінансової звітності, згідно з нормами Міжнародного стандарту МСФЗ 16. Даний стандарт встановлює новий обліковий модель для орендаторів підвищуючи прозорість і значно змінить облік орендарів, оскільки призведе до визнання всіх договорів оренди на балансі ( як нових, так і поточних на дату переходу) і, відповідно, методів первісної оцінки.

У Національному антикорупційному бюро коментуючи черговий виток реформи банківського сектора відзначають, що 2018 рік був наданий банкам, як своєрідний перехідний період, під час якого банки повинні були підготувати свої бізнес-моделі до застосування МСФЗ 16. Банкірам дали можливість оцінити податкові наслідки переходу на новий спосіб звітування , розробити облікову політику, проаналізувати відповідність IT-систем вимогам ведення обліку по МСФЗ, а також оцінити готовність бізнес-процесів для підготовки звітності в відповідності до вимог МСФЗ.

З метою забезпечення поступового введення в бухгалтерському обліку банків МСФЗ 16 Комітетом з питань оподаткування та обліку НАБУ спільно з Департаментом бухгалтерського обліку НБУ проводилася послідовна робота над новими нормативно-правовими документами, оскільки метою впровадження даного стандарту є забезпечення порядку розкриття орендарями та орендодавцями об'єктивної інформації, правдиво представляє ці операції у фінансовій звітності і є основою для оцінки впливу оренди на фінансовий стан, фінансові результати і гроші і потоки організації. Крім того, впровадження нового стандарту вимагало внесення змін до значної кількості нормативно-правових актів.

За час підготовчого перехідного періоду зусиллями НАБУ і Мінфіну були проведені зміни в Податковому кодексі, а саме в законі «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо поліпшення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» № 2628-VIII від 23.11.2018 р Це дозволило чітко сформулювати норми з обліку витрат суб'єктів господарювання, при визначені об'єкта оподаткування з податку на прибуток.

Саме НАБУ звернулася г головному фінансовому регулятору з ініціативою тимчасово не застосовувати заходи покарань за знайдені порушення в 2018 році. Основна причина посилу - складності в переході на новий стандарт і необхідність внесення змін до деяких законодавчих актів.

В НБУ пішли назустріч проханню НАБУ, 21 січня 2019 року У Нацбанку прийняли постанову №22 «Про окремі питання, пов'язані з введенням Міжнародного стандарту фінансової звітності 16« Оренда »в якому йдеться про ТОГМ, що з 1 січня по 31 березня Нацбанк не будуть застосовувати каральних заходів до банків порушників, щодо деяких норм, вчасності:

  • Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої Постановою Правління НБУ від 28 серпня 2001 №368;
  • Положення про порядок встановлення Національним банком України лімітів відкритої валютної позиції і контроль за їх дотриманням уповноваженими банками, затвердженого Постановою Правління НБУ від 12 серпня 2005 №290;
  • Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених Постановою Правління НБУ від 13 листопада 2018 №120, якщо такі порушення пов'язані з переходом на Міжнародний стандарт фінансової звітності 16 «Оренда».

Схожі новини

Володимир (26 років)
подана заявка на

2000 грн

Володимир (26 років)
отриманий кредит на

2000 грн