кредитні спілки

Нацкомінуслуг збирається переглянути систему ризиків неплатоспроможних кредитних спілок

04.06.2019

Фінанси

Відповідне повідомлення було опубліковано комісією в проекті нормативного акта. Сам проект не новий, він був створений ще в 2014 році. По суті, це проект розпорядження Нацкомфінпослуг «Про затвердження Положення про обов'язкові фінансові нормативи і вимоги, що обмежують ризики по операціях з фінансовими активами кредитних спілок, і визнання такою, що втратила чинність, розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 16 січня 2004 №7».

У пояснювальній записці до документа сказано, що мета проекту полягає в зменшенні ризиків неплатоспроможності кредитних спілок за допомогою регулювання відповідно до поточної обстановкою на фінансових ринках. Нацкомфінпослуг встановлюватиме вимоги і норми до статутного капіталу фінансових компаній і кредитних спілок, щоб обмежити ризиковані операції. І не допустити проблем.

У проекті розпорядженні встановлені наступні вимоги:

  • До нормативу фінансової стійкості (К1), який визначається як співвідношення капіталу кредитної спілки до суми її загальних зобов'язань, а його нормативне значення повинно бути не менше 10%.
  • До нормативу достатності регулятивного капіталу (К2), який визначається як співвідношення регулятивного капіталу до балансової вартості активів кредитної спілки, а нормативне значення нормативу достатності регулятивного капіталу (К2) повинен складати не менше 7%.

У документі також установлено базовий норматив, який визначає «Буфер запасу регулятивного капіталу (Б)», який кредитний союз формує більш нормативне значення нормативу достатності регулятивного капіталу (К2).

Норматив «Буфер запасу регулятивного капіталу (Б)» виконується кредитною спілкою, якщо фактичний розмір регулятивного капіталу кредитної спілки, зменшений на нормативне значення регулятивного капіталу - не менш розрахунковий буфер запасу регулятивного капіталу для такого кредитного союзу.

Також проектом передбачається запровадження нормативів кредитного ризику (нормативу кредитного ризику (К3), нормативу кредитного ризику (К4), нормативу концентрації кредитних ризиків (К5) з метою обмеження концентрації кредитного ризику за окремими членом або групою членів кредитної спілки.

Норматив кредитного ризику (К3) визначається як співвідношення розміру наданого кредиту одному члену кредитної спілки в капітал кредитної спілки, даний норматив повинен бути не більше 20%. норматив кредитного ризику (К4) визначається як співвідношення основні суми залишку зобов'язань за кредитними договорами члена кредитної спілки та осіб, які з ним пов'язані, в капітал кредитної спілки, даний норматив повинен бути не більше 20%.

Норматив концентрації кредитних ризиків (К5) розраховується як відношення суми залишку зобов'язання "зобов'язань за кредитами, наданими 10 членам кредитної спілки, з найбільшими такими залишками до загальної суми зобов'язань за всіма кредитами, і має бути не більше 25%.

Також документ передбачає наступні положення:

  • Норматив запасу ліквідності кредитної спілки (К6). Даний норматив виконується кредитною спілкою, якщо різниця між прийнятними активами кредитної спілки та розрахунковим запасом ліквідності більше нуля.
  • Вимоги, що обмежують ризики кредитних спілок за операціями з фінансовими активами.
  • Новий порядок формування і використання резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок і порядок покриття збитків.

Схожі новини

Володимир (26 років)
подана заявка на

2000 грн

Володимир (26 років)
отриманий кредит на

2000 грн