ФГВФО

Система гарантування вкладів буде змінена і вдосконалена

18.05.2019

Фінанси

У Верховній Раді зареєстрований законопроект №10287 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку». У пояснювальній записці до законопроекту сказано, що аналіз дій ФГВФО в частині ліквідації банків і гарантування виплат вкладів мають недоліки, які можна виправити, тим самим оптимізувати роботу фонду.

Запропонований до розгляду законопроект містить наступне:

  1. Пропонується встановити неприпустимість забезпечення цивільного позову шляхом зупинення тимчасової адміністрації або ліквідації банку, заборони або встановлення обов'язку вчиняти певні дії Фонду, уповноваженій особі Фонду під час здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації банку, а також іншим особам при продажу Фондом майна банку, віднесеного до категорії неплатоспроможних і майна ліквідованого банку в спеціальному порядку;
  2. Ввести неприпустимість забезпечення цивільного позову шляхом заборони вчиняти певні дії Фонду та / або банку, віднесеного до категорії неплатоспроможних і ліквідованого банку в спеціальному порядку;
  3. Удосконалити норму про неприпустимість забезпечення адміністративного позову шляхом зупинення рішень Фонду про призначення уповноваженої особи Фонду, а також здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації банку.
  4. Встановити неприпустимість забезпечення позову в господарському процесі шляхом накладення арешту на майно Фонду або банку, віднесеного до категорії неплатоспроможних і ліквідованого банку.
  5. У кримінально-процесуальному законі зменшити можливості для зловживання окремими видами заходів забезпечення кримінального провадження, а саме: не допускати арешту майна / коштів банку, віднесеного до категорії неплатоспроможних і ліквідованого банку в особливому порядку, майна / коштів Фонду, а також заборони вчинення дій іншим особам при реалізації Фондом майна банку, віднесеного до категорії неплатоспроможних і ліквідованого банку в спеціальному порядку;
  6. Зобов'язати виконавця під час виконавчого провадження, за яким стягувачем виступає банк, віднесений до категорії неплатоспроможних і банк, який ліквідується в спеціальному порядку, для проведення оцінки майна залучити суб'єкта оціночної діяльності, певний Фондом в порядку, передбаченому нормативно-правовими актами Фонду; одночасно в разі заперечення однієї зі сторін проти результатів такої оцінки майна, виконавець призначає рецензування звіту про оцінку майна іншому суб'єкту оціночної діяльності, який визначено Фондом в порядку, передбаченому нормативно-правовими актами Фонду;
  7. Зменшити можливості для зловживань у виконавчому провадженні при реалізації арештованого майна (коштів) таким чином, що порядок реалізації майна боржника, при здійсненні виконавчого провадження, стягувачем в якому виступає неплатоспроможних банків, в тому числі під час процедури ліквідації такого банку, визначається Фондом;
  8. Включити до Переліку джерел формування коштів Фонду кошти, отримані від управління майном Фонду (в тому числі від відчуження, оренди тощо) і від управління безнадійною заборгованістю державних банків і банків з участі держави; уточнити порядок управління такою безнадійною заборгованістю.
  9. Удосконалити процедуру продажу майна банку, що ліквідується, Щоб НЕ допускати, за загальним правилом, випадки Скасування результатів відкритих торгів (аукціону) під час продажу Фондом майна неплатоспроможних банків, крім спеціальних випадків такого скасування за рішенням Фонду;
  10. Надати Фонду право розкривати інформацію, що містить банківську таємницю, під час здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації неплатоспроможних банку приймаючому банку, перехідному банку, інвестору, що придбав неплатоспроможний або перехідний банк, іншим особам, які задіяні в процесі продажу майна банків в окремих випадках, визначених законом, покупцям; зазначені особи зобов'язані забезпечити збереження отриманої інформації, що містить банківську таємницю.

Схожі новини

Володимир (26 років)
подана заявка на

2000 грн

Володимир (26 років)
отриманий кредит на

2000 грн