коефіцієнт покриття ліквідністю

У 2018 році Національний банк ввів новий обов'язковий норматив - LSR (коефіцієнт покриття ліквідністю)

26.02.2018

Фінанси

З метою зміцнення стабільності банківської системи НБУ вносить чергові зміни до порядку роботи українських банків. Також головний регулятор планує регулярно проводити стрес тести для основних найбільших банків країни. Регулятор хоче підготувати банки до можливих шоків ліквідності. У зв'язку з такими обставинами НБУ 15 лютого затвердив новий пруденційний норматив обов'язковий для всіх банків, так званий коефіцієнт покриття.

На думку заступника голови Національного банку України Катерини Рожкової, введення нових факторів управління, таких як LSR - це величезний позитивний крок в напрямку гармонізації вимог до ліквідності українських банків з нормами ведення бізнесу в Європейському союзі.

Після адаптації українських банків до LCR буде проведена робота до введення ще одного нормативу, так званого коефіцієнта чистого стабільного фінансування (Net Stable Funding Ratio, NSFR), а також прийняття нових стандартів організації системи управління ризиками в банках України, включаючи ризик ліквідності "

Під поняттям LCR мається на увазі співвідношення високоякісних ліквідних активів банку до суми, необхідної для покриття принципово можливих ситуацій масового відтоку капіталу банку протягом 30 днів. Це підвищує надійність банку і говорить про ступінь надійності того чи іншого банку в стані «шоку ліквідності» що виникає в період фінансових криз або інших подібних потрясінь.

Відповідність банку нормативу, а також особливий кількісний показник буде свідчити про те, що банк готовий пережити кризу відтоку капіталу і не потягне банківську систему на дно. А з огляду на високий рівень валютних операцій в країні, банк повинен відповідати нормі LCR, як в національній, так і іноземній валютах. Європейські стандарти LCR регламентують відповідність ліквідності банку на рівні не менше 100%. Нацбанк встановить період часу, протягом якого всі банки будуть зобов'язані наростити вказаний рівень ліквідності на своїх рахунках.

НБУ збирається ввести LCR поступово, починаючи з 1 червня 2018 року в тестовому режимі. Як повідомляється, тестовий період триватиме 6 місяців, а після його закінчення буде обов'язковим до виконання всіма банками. Банки будуть обов'язків щодня вказувати розрахунковий LCR, і відсилати щомісячний звіт в Нацбанк.

Зараз банки готові до впровадження LCR, враховуючи наявний структурний надлишок ліквідності в банківському секторі та високу прибутковість державних цінних паперів, що входять до складу високоякісних ліквідних активів. Норматив LCR відповідає загальноприйнятим у світі підходам оцінки ліквідності і зрозуміло для міжнародних інвесторів.

Новий норматив LCR введений Постановою Правління НБУ № 13 "Про введення коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR)" і рішенням Правління НБУ № 101-рш "Про схвалення Методики розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR)" від 15 лютого 2018 року. Вони вступають в силу з 01 березня 2018 року.

На сьогодні LCR введений в 45 країнах світу, в тому числі в тих, які не є членами Базельського комітету з банківського нагляду.

Для розробки і впровадження LCR в Україні у вересні 2016 була створена робоча група, до складу якої увійшли фахівці профільних підрозділів Національного банку України та комерційних банків. Для вивчення міжнародного досвіду імплементації нормативу проведені консультації з експертами Базельського комітету, Світового банку, центробанків інших країн.

Схожі новини

Володимир (26 років)
подана заявка на

2000 грн

Володимир (26 років)
отриманий кредит на

2000 грн