кризис банківської системи

Фундаментальні проблеми в сфері кредитування

27.11.2017

Новини

Масштабна криза в банківській системі розкрила фундаментальну проблему ефективності сфери кредитування. Безперервне зростання показника неповернення кредитів показало серйозні проблеми в організаційному процесі перевірки та відборі потенційних позичальників. При проведенні аналізу на збіг, була виявлена ​​закономірність інсайдерської співпраці між кредитором і позичальником з метою навмисного переведення кредиту в розряд проблемних, з подальшим списанням.

Концентрація NPL (показник непрацюючих кредитів) показала факт політично мотивованого кредитування і нагляду, які за останній час посилилися неоднозначними юридичними рішеннями на користь відстрочки погашення боргів перед державними банками.

Зростання показника NPL йде слідом за зростанням показника видачі кредитів. Стрибкоподібне зростання непрацюючих кредитів є наслідком ненормального процесу відбору клієнтів. У ситуації, що склалася, банки і кредитні компанії позбуваються від частини проблемних кредитів з метою оздоровлення кредитного портфеля. Прогноз «одужання» фінансової системи України залежить від кількох фундаментальних факторів: масштаб проблеми (відсоток проблемних кредитів), заходи що вживаються щодо виходу з кризової ситуації (списання проблемних кредитів, докапіталізація, викуп проблемних кредитів, рестректурізація), система оцінки якості платоспроможності потенційних позичальників.

Важкі кризи 2008-2009 і 2014-2016 років показали істотні проблеми стабільності фінансової системи країни. У зв'язку з частими змінами правил оцінки непрацюючих кредитів, проведеними НБУ, склалася ситуація, при якій неможливо оцінити показник NPL в довгостроковій перспективі. На сьогоднішній день останні зміни методики оцінки NPL регламентуються Постановою Правління НБУ №351 "Про затвердження Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями". Згідно з даною постановою, проблемним кредитом може бути визнаний кредит, до якого можна застосувати мінімум одну з наступних умов:

  • Прострочення платежу по кредиту становить більше 90 днів для контрагента банку і 30 днів для банку.
  • Контрагент не може забезпечити виконання взятих зобов'язань у встановлений термін без процедури стягнення застави (заставне кредитування)

Якщо говорити про кредитному цикл, то динаміка кредитів, резервів під ризики від активних операцій і NPL в Україні не описується в чистому вигляді звичними моделями кредитного циклу

кредитний графік

Нормальною є ситуація, коли зростання резервів відстає від зростання кредитів на фазі експансії, і навпаки, переганяє його в фазі стиснення. Реакція NPL повинна бути лагів і чітко прив'язаною з коливаннями в обсягах кредитування.

Інсайдерські кредити в Україні

Зміна методики визначення пов'язаних кредитів у 2015 році дала можливість побачити, що по банківській системі рівень пов'язаного кредитування досяг 63,72% в 2015 році, знижуючись до 28,8% в 2016 році. При цьому, по окремих банках фактичний рівень пов'язаних кредитів досягав 90-100%.

Розроблені НБУ трирічні індивідуальні програми по новій шкалі оцінки інсайдерських угод покликані дати можливість банкам пристосуватися до запропонованих умов роботи.

Активне заохочення банків до поліпшення кредитних портфелів на основі домовленостей з позичальниками вже розпочато НБУ. Цей процес не вимагає додаткової державної інтерверенціі. У той же час, вдосконалення оподаткування процесу визнання поганих боргів та їх списання можна вважати суттєвим стимулом підвищення еластичності роботи кредитного ринку. Чим складніше будуть процедури списання непрацюючих кредитів і чим більшою мірою вони будуть обмежувальними для банків, тим повільніше буде розчищення кредитний ринок, створюючи несприятливу грунт для відновлення кредитування і збільшення надходження податків в результаті пожвавлення економічної активності.

Схожі новини

Володимир (26 років)
подана заявка на

2000 грн

Володимир (26 років)
отриманий кредит на

2000 грн