стратегія НБУ

Нова стратегія макропруденціальної політики від глави НБУ

06.12.2018

Фінанси

Глава Нацбанку Яків Смолій представив на обговорення свою стратегію макропродунцеальної політики на майбутній рік. У документі детально викладені плани і стратегія дій Національного банку України щодо забезпечення фінансової стабільності та економічного зростання.

Забезпечення фінансової стабільності в Україні є другим за пріоритетністю завданням регулятора. Для реалізації цього завдання Нацбанк розробив стратегію макропруденційної політики з управління ризиками на фінансовому ринку країни. НБУ буде відповідати за реалізацію представленої політики нарівні з монетарною політикою, спрямованою на досягнення і підтримання низьких темпів інфляції, і мікропруденційної (наглядової) політики, сфокусованої на забезпечення стійкості окремих банків та захисту їх вкладників. На відміну від банківського нагляду, інструменти макропруденційної політики застосовуються до фінансової системи в цілому або до окремих груп її учасників.

Забезпечувати стабільний стан фінансового ринку будуть не тільки банки, планується залучати в систему управління ризиками небанківські фінансові компанії. Забезпечувати координацію дій буде міжвідомчий орган - Рада з фінансової стабільності.

Необхідність координації дій і взагалі сама стратегія управління ризиками обумовлена ​​прямою необхідністю, за кількістю банківських криз Україна входить до лідируючої трійки країн. За останні 20 років країна тричі переживала кризу фінансової системи. Прямі втрати економічної кризи 2014 року склали 40% від ВВП країни. Україна зазнала втрат на усіх направленях - фінансовому, економічному, соціальному. Це проявилося у вигляді стагнації економіки, знецінення національної валюти, колапсі фінансового сектора і падінні соціальних стандартів до рівня країн третього світу.

Ця ситуація стала можливою завдяки недостатньо ефективному управлінню фінансовими ризиками. Щоб відновити фінансовий ринок, знадобилося чотири роки. За цей час Нацбанк провів масштабну реформу фінансового сектора, повністю переглянувши систему нагляду і контролю за діючими банками. Більш ніж 20 банків були ліквідовані через невідповідність стандартам, які НБУ перейняв у європейських колег.

На даний момент банківська система більш прозора, більш-менш відповідає заявленим стандартам, і готова до можливих потрясінь. НБУ ввів в банківську систему європейський стандарт LCR - так званий коефіцієнт покриття ліквідністю. Дана норма зобов'язує всі банки мати мінімально необхідний рівень ліквідності, що встановлюється Нацбанком, який повинен забезпечувати стабільну роботу банків при фінансових коливаннях.

Стабільність у фінансовій системі повинна стати визначальним фактором підвищення довіри, і потягнути за собою зростання економіки і ключових економічних показників. У довгостроковій перспективі забезпечити стійке економічне зростання.

Рух до забезпечення стабільності банківської системи та зростання економіки буде виконуватися в кілька етапів. Розроблена з урахуванням Європейської ради дорожня карта містить 6 проміжних цілей:

 1. Контроль надмірного зростання кредитування;
 2. Контроль та недопущення дефіциту ліквідності;
 3. Контроль і управління ризиками;
 4. Обмеження спотворюють стимулів;
 5. Зміцнення стійкості фінансової системи;
 6. Зниження рівня доларизації в фінансовому секторі.

У представленій стратегії детально описана послідовність дій для досягнення поставлених цілей. Для кожної дії описаний очікуваний результат, можливі ризики, і дії по нейтралізації цих факторів. Відзначається, що представлений список може бути доповнений і розширений, якщо того потребує ситуація.

Особливу увагу приділено довгостроковим ризикам, які притаманні фінансовому сектору України сьогодні. До них відносяться:

 • коротка терміновість фондування банків
 • значний рівень доларизації банківського сектора
 • висока частка державного капіталу в банківському секторі
 • стрімке зростання споживчого кредитування
 • перетікання активів та операцій в небанківський фінансовий сектор
 • висока концентрація кредитних ризиків
 • висока частка непрацюючих кредитів.

Схожі новини

Володимир (26 років)
подана заявка на

2000 грн

Володимир (26 років)
отриманий кредит на

2000 грн