стратегія банківського сектора

Ще одна точка зору щодо стратегії розвитку банківської системи України

17.03.2019

Фінанси

У період 2014-2019 років банківська система зазнала кардинальної чистки, НБУ позбавив ліцензії, і ліквідував 361 банк. Це стало причиною зменшення конкуренції в банківському сегменті, погіршення якості послуг, що надаються для населення і підприємств. Серед побічних проблем варто відзначити втрату робочих місць великої кількості вузькопрофільних фахівців.

Фінансовий капітал, який був зосереджений в банківському секторі, став перетікати в менш зарегульовані сфери. Це створило додаткові ризики для макроекономічної стабільності і споживачів фінансових послуг, через низький рівень державного регулювання цих секторів. Така ситуація сама по собі є погано передбачуваним фактором макрофінансової стабільності в банківському сегменті і істотним ризиком для всієї фінансової системи України.

Якщо проаналізувати вимоги до мінімального капіталу банків в Україні та країнах ЄС, то можна побачити одну дуже цікаву річ: сьогоднішні вимоги (необхідність мати статутний капітал банку 500 млн грн. у 2025 році) не відповідають вимогам директив ЄС та Ради Європи, де мінімальний початковий капітал будь-якої кредитної установи на території ЄС повинен бути не менше 5 млн євро. Виходить, що НБУ встановив настільки жорсткі вимоги до мінімального рівня капіталу, що вони перевищують аналогічні вимоги в країнах Європейського союзу.

Деякі фінансові фахівці вважають, що подібне фінансове обмеження допуску на банківський фінансовий ринок підвищує ризики і уповільнює оздоровлення банківського сектора. На їхню думку, мінімальний розмір статутного капіталу для початку роботи в банківському секторі не повинен бути більше 200 млн гривень.

З іншого боку, поява безлічі нових компаній, статутний фонд яких мінімальний, говорить про недостатність запасу міцності при можливих коливаннях світової фінансової системи, і відповідно, призводить до зменшення надійності фінансової системи України.

Аналіз організаційно-правової форми комерційних банків показує, що у нас всі банки сформовані як акціонерні товариства. В Європі використовується принципово інша система, яка дозволяє існувати невеликим компаніям нарівні з великим фінансовими групами. В Україні відсутній поділ на банки з базовою та генеральною ліцензією, а також на компанії за спеціалізацією діяльності: спеціалізовані, кооперативні або комунальні банки (як це є в багатьох успішних країнах світу).

Банківська система Польщі є структурою, в якій є місце для всіх типів фінансових компаній, які не можуть бути поглинені суб'єктами поза типу діяльності. Юридичні особи, які здійснюють банківську діяльність, - понад 600, з них 36 - універсальні банки, 27 - зарубіжні банківські філії і більше 550 - кооперативні банки.

У Німеччині комерційні банки поділяються на чотири основні групи: кредитні банки (понад 250 приватних комерційних банків, в тому числі понад 80 філій іноземних комерційних банків), кооперативні банки (близько 1300 кооперативних кредитних товариств на чолі з двома центральними кооперативними банками), спеціалізовані банки ( іпотечні житлові та інші кредитні установи, що надають під заставу майна кредити фізичним особам), публічно-правові кредитні установи (понад 450 муніципальних ощадних кас і ряд земельних банків, що виконують функції універсальних комерційних банків).

Для посилення конкуренції на банківському ринку, спрощення доступу населення та малого і середнього бізнесу (МСБ), доцільно внести зміни в закон України "Про банки і банківську діяльність" для поділу банків в країні на базові та універсальні.

Для комерційних банків з базовою ліцензією потрібно передбачити спрощене регулювання, зокрема зменшити кількість нормативів (їх повинно бути не більше п'яти замість 11, як зараз (з урахуванням двох нормативів по валютній позиції).

Для банків з базовою ліцензією передбачити менше звітності, більш лояльні вимоги до мінімального рівня резервного капіталу.

Схожі новини

Володимир (26 років)
подана заявка на

2000 грн

Володимир (26 років)
отриманий кредит на

2000 грн