процес кредитування

На що необхідно звертати увагу у процесі кредитування

31.10.2019

Фінанси

Фінансові ксперти модуля «Кредитування» в Legal High School провели детальний аналіз вітчизняного та міжнародного ринків кредитування, визначили їх особливості існування та тенденції розвитку.

Укладання кредитних договорів

Катерина Тарасенко, директор юридичного департаменту корпорації «Богдан», зупинилась на питанні укладення договорів кредитування між бізнесом і банківськими структурами. При відносній зрозумілості основних пунктів договорів позики на практиці може виникнути немало непорозумінь і спірних питань. Навіть, після узгодження умов кредитування можуть виникнути проблемні питання, оскільки дуже часто банк і позичальник по-різному трактують пункти договору.

Безумовно, першість в правовідносинах «позичальник – кредитор» належить банківським установам, оскільки вони володіють грошовими коштами, необхідними для забезпечення своєї діяльності бізнесові. Однак, позичальник повинен визначити основні положення, які є для нього основоположними та безапеляційними, а також ті, в яких він може піти на поступки.

Крім того, рекомендується позичальникові наполягати на включення до договору пункту про обов’язкове надання банком розрахунку чергового платежу. Даний розрахунок повинен надаватись незалежно від умов надання позики та своєчасності виконання положень кредитної угоди.

На думку К.Тарасенко, це допоможе підприємствам і організаціям уникнути штрафних санкцій за невиконання кредитного договору або виконання його в неповному обсязі.

Важливою частиною кредитної угоди є визначення термінів дії не тільки самого строку кредитування, а й часових періодів для будь-яких дій з обох сторін.

Рекомендується приділяти увагу і такому аспекту договору позики, як відповідальність сторін.  В тексті договору або в додаткових документах повинні бути чітко прописані пункти про відповідальність за ненадання повного обсягу інформації, несвоєчасне подання даних і суми додаткових витрат в разі порушення договірних умов.

Як зазначила пані Тарасенко, підписання договору позики тільки початок для клієнта. Для успішного завершення процесу кредитування необхідний юридичний супровід договору до повного його погашення.

Кредитне забезпечення

Керуючий партнер і керівник практики банківського та фінансового права Redcliffe Partners Олексій Сошенко зупинився на основних аспектах вітчизняного і міжнародного фінансування.

Процес кредитування передбачає отримання банківською установою суми кредитування в повному об’ємі та відсотків по кредиту. Для реального отримання грошових коштів банки використовують на практиці різні види.

Одним із таких способів кредитного забезпечення, за словами Олексія Сошенка, є синдиковане кредитування. В Україні консорціумне або синдиковане кредитування не набуло широкого поширення, однак в Цивільному Кодексі України прописана можливість солідарного кредитування.

На практиці розвинена система загального права надає можливість тільки одній особі, так званому забезпечувальному довірителю, бути єдиним власником забезпечення позики. В разі невиконання зобов’язань по кредиту саме на нього буде повернуто стягнення на все забезпечення позики, а потім він зможе розподілити суми між кредиторами згідно з умовами договору.

Даний агент забезпечення може набути права кредитора відносно позичальника, якщо в договорі позики прописані паралельні зобов’язання: позичальник несе повну відповідальність перед забезпечувальним довірителем на суму позики, агент має повне право вимагати повернення грошових коштів за угодою позики.

Олексій Сошенко відзначив основні види забезпечень: застава, іпотека, порука, банківська гарантія. Перевагою українського правового поля є наявність Реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Це дає можливість відстежувати в реальному часі зміну речових прав, тоді як, наприклад, в Польщі реєстрація обтяжень можлива тільки через суд і може затягтись до 4-х місяців.

Схожі новини

Володимир (26 років)
подана заявка на

2000 грн

Володимир (26 років)
отриманий кредит на

2000 грн