Нацкомфінпослуг

Нацкомфінпослуг надав звіт за 2018 рік по кредитним спілкам в Україні

18.04.2019

Фінанси

Нацкомфінпослуг підвела підсумки роботи кредитних спілок в 2018 році. За даними реєстру фін установ, в Україні зареєстровано 358 кредитних спілок і ще 434 окремих підрозділів кредитних спілок.

Найбільші розміри активів зареєстровані в кредитних спілках Києва - 413,2 мільйона гривень, в Херсонській області - 297,8 мільйонів гривень, в Івано-Франківській області - 241,7 мільйонів гривень, Львівській області - 212,5 мільйонів гривень, Харківської області - 206 , 9 мільйонів гривень.

Найбільша концентрація фінансових компаній зосереджена в наступних областях:

  • м Київ і Київська область 41
  • Луганська область 31
  • Донецька область 28
  • Харківська область 22
  • Львівська область 21

Станом на 31.12.2018 рік, кількість членів кредитних спілок дорівнювала 479 тисяч осіб, що на 85,1 тисяч осіб (15,1%) менше, ніж на аналогічну дату 2017 року. Також відбулися зміни і в структурі членів кредитних спілок. Зокрема, зменшилися частки членів кредитних спілок, які мають діючі кредитні договори (з 134,3 тис. осіб до 118,2 тис. осіб) і членів кредитних спілок, які мають діючі депозитні договори (з 21,7 тис. осіб до 17 6 тис. чоловік).

Загальний розмір активів кредитних спілок станом на 31.12.2018 становив 2218,4 гривень збільшившись на 48,6 мільйонів гривень або на 2,2% (за станом на 31.12.2017 цей показник дорівнював 2169,8 грн.).

Обсяг кредитного портфеля кредитних спілок перевищував обсяг залучених депозитних вкладів (внесків) в 2 рази. Станом на 31.12.2018 р кредити, надані членам кредитних спілок, склали 2018 млн. грн. і в порівнянні з 31.12.2017 р. збільшилися на 6,1%. Середній розмір одного кредиту на одного члена кредитної спілки, який повинен повернути кредит, становив 17,1 тис. грн. (Станом на 31.12.2017 р - 14,2 тис. грн.).

У свою чергу на депозитних рахунках членів кредитних спілок враховувалося вкладів на загальну суму 1045,7 грн, що на 11,6% перевищило показник аналогічного періоду 2017 року. Середня сума внесків на депозитні рахунки становила 59,3 тис. грн. (Станом на 31.12.2017 р - 43,2 тис. грн.).

На звітну дату загальна сума заборгованості КС становила 352,2 млн грн. що на 1,9% більше, ніж станом на 31.12.2017 р. У структурі заборгованості за простроченими та неповернених кредитів переважали неповернені кредити терміном понад 12 місяців, питома вага яких склала 64,9%.

Найбільшу питому вагу в кредитному портфелі продовжували займати споживчі кредити із часткою 53,8%. Друге місце зайняли кредити, надані на придбання, будівництво та ремонт нерухомого майна - 20,3%. Найменшу частку в загальному обсязі виданих кредитів (3,2%) мало кредитування ведення фермерських господарств.

Найбільш ризиковими є комерційні кредити (за станом на 31.12.2018 р середній кредит становив 48,7 тис. грн.). Простроченими понад трьох місяців були 17,7% кредитів.

Діапазон середньозважених відсоткових ставок за кредитами, які надані членам кредитних спілок, досить широкий. Майже третина кредитних спілок (30,6%) надавали кредити за середньозваженою ставкою в межах від 40% до 50% річних. Більше половини кредитних спілок (50,4%) надавали своїм членам кредити за відсотковою ставкою в межах від 30% до 50% річних.

У структурах кредитного та депозитного портфелів кредитних спілок значні частки припадали на кредити і депозити строком понад 12 місяців і терміном від 3 до 12 місяців.

Станом на 31.12.2018 в кредитному портфелі найбільшу частку (53,6%) становили кредити з терміном погашення понад 12 місяців. Також значну частку (43,8%) мали кредити з терміном погашення від 3 до 12 місяців. Частка кредитів зі строком погашення до 3 місяців в загальному кредитному портфелі склала 2,6%.

У структурі депозитного портфеля КС найбільшу частку мали довгострокові вклади (вклади) (більше 12 місяців) - 73,4%, в тому числі внески більше 12 місяців з погашенням в поточному році склали 31,5%. Значну частку (22,3%) також становили середньострокові вклади (вклади) на депозитні рахунки (від 3 до 12 місяців). Внески (вклади) на депозитні рахунки на строк до 3 місяців і вклади до запитання склали 2,6% і 1,7% відповідно.

Схожі новини

Володимир (26 років)
подана заявка на

2000 грн

Володимир (26 років)
отриманий кредит на

2000 грн