ОВДП

НБУ рекомендує більше уваги приділяти моніторингу операцій з ОВДП

10.03.2019

Фінанси

У черговому зверненні до банків, НБУ дав рекомендацію приділяти більше уваги моніторингу фінансових операцій, пов'язаних з облігаціями внутрішньої позики, номінованих в іноземній валюті. Клієнти, які проводять такого роду операції можуть мати відношення до легалізації «брудних грошей»

Таку рекомендацію НБУ направив чотирьом банкам на початку березня. Нацбанк рекомендував приділити увагу так званим циклічним операціями особливістю проведення яких є покупка юридичними особами за вищою ціною і продаж за нижчою (тобто зі збитком) ОВДП з однаковим ISIN-кодом протягом короткого проміжку часу, в тому числі одного робочого дня. Зазначена схема може реалізовуватись через фінансових посередників на фондовому ринку і відбуватися в кілька етапів:

  • Брокер 1 здійснює закупівлю цінних паперів ОВДП у банку від свого імені і за замовленням юрособи. Потім продає їх іншому брокеру 2, який купує вказаний пакет ОВДП за ціною нижче придбання (але в межах ринкових цін), діючи за рахунок і на замовлення фізичної особи.

  • Далі цей же пакет знову викуповує брокер 1 за більшою ціною який діє від свого імені, але за рахунок і на замовлення юридичної особи, в подальшому він знову перепродує пакет ОВДП на користь фізичної особи за нижчою ціною, а фізична особа здійснює його подальший продаж банку за привабливішою ціною.

  • В результаті таких операцій, фізособа отримує інвестиційний дохід, а юридичні особи - інвестиційний збиток в такому ж розмірі.

Ця схема використовується публічними діячами та пов'язаними з ними особами для легалізації штучно створених доходів в процесі декларування.

Індикаторами ризикованості таких операцій є відсутність економічного сенсу, покупка цінних паперів на занадто короткий термін, циклічність транзакцій, зв'язаність учасників і наявність в них, серед іншого, ознак фіктивності, а також отримання однією стороною регулярних збитків, а інший - регулярних доходів, розмір яких істотно перевищує суму інвестицій.

Для запобігання подібних схем банки всебічно аналізувати фінансові операції з купівлі-продажу ОВДП, зокрема ретельно вивчати своїх клієнтів, брокерів, що здійснюють такі операції на замовлення юридичних осіб, аналізувати умови договорів купівлі-продажу цінних паперів та брокерські звіти про клієнтських операції, з з'ясовувати джерела походження коштів фізичних осіб, їх купують, з використанням ризик-орієнтованих підходів.

У разі виявлення операцій, спрямованих на легалізацію «брудних» грошей, банки повинні застосовувати до своїх клієнтів заходи, передбачені статтею 10 Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення», тобто відмовлятися від проведення таких транзакцій і обслуговування клієнта, а також повідомляти про ці випадки уповноважені державні органи.

У той же час посилення фінансового моніторингу з метою виявлення схем не повинно створювати перешкоди для легальних операцій бізнесу і населення по придбанню ОВДП і довгострокового інвестування з метою отримання прибутку.

Національний банк також повідомив банкам, що в описаних схемах фінансових операцій з купівлі-продажу ОВДП беруть участь професійні учасники фондового ринку, неналежні виконують обов'язки суб'єктів первинного фінансового моніторингу. Національний банк не здійснює нагляд за цими фінансовими посередниками, тому інформація про виявлені схеми буде спрямована регулятору цього ринку - Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Схожі новини

Володимир (26 років)
подана заявка на

2000 грн

Володимир (26 років)
отриманий кредит на

2000 грн