фінанси

В Україні будуть по-новому подавати фінансову звітність

31.05.2019

Фінанси

НКЦПФР повідомляє про те, що в Україні буде запущена нова система фінансової звітності в форматі BRL. ЇЇ запуск заплановано на 18 липня 2019 року. Для повноцінної роботи системи буде запущений окремий веб-ресурс за адресою frs.gov.ua. На його сторінках буде розміщена базова інформація про роботу сервісу.

Регулятор рекомендує підприємствам, які подають звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності зареєструватися в СФО і вже з цього моменту почати підготовку до розкриття інформації в новому форматі, відповідно BRL. Це дозволить уникнути помилок і можливих проблем після того, як новий формат стане єдиним і обов'язковим до використання. До слова, формат BRL буде обов'язковим до використання починаючи з 1 січня 2020 року.

В даний момент комісія збирає необхідну інформацію для реєстрації суб'єктів звітності СФО. Для цього потрібно зібрати і систематизувати інформацію для створення облікових записів, які повинні відповідати специфікації стандарту XML.

«Це ще один крок до впровадження в Україні міжнародних стандартів. Основними перевагами Системи фінансової звітності є можливість доступу всіх зацікавлених користувачів до уніфікованої, достовірної та якісної фінансової звітності, складеної за міжнародними стандартами. Український бізнес, зокрема, стане більш відкритим і зрозумілим потенційним інвесторам. Аналітики світових інвестиційних компаній, міжнародні експерти зможуть робити більш обгрунтовані і точні аналізи поточної ситуації та прогнози розвитку як окремих українських компаній, так і національної економіки в цілому», - зазначив член НКЦБФР Олександр Панченко.

Відповідно до букви закону, ведення фінансової звітності підприємства в єдиному електронному форматі затверджено законом «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

НКЦПФР здійснює операційне управління центром збору фінансової звітності, складеної на основі таксономії фінансової звітності в єдиному електронному форматі і забезпечувати доступ органів державної влади, інших органів і користувачів представленої фінансової звітності відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11.07.18 г.№547 «Про внесення змін до Порядку подання фінансової звітності».

Розробку та інтеграцію програмного забезпечення для системи фінансової звітності здійснює спеціалізована компанія VIZOR (Ірландія) в рамках технічної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку USAID.

У список тих, хто обов'язково повинен подавати звітність в новому форматі XBRL, входять ті підприємства, які становлять інтерес з точки зору економічної та фінансової ефективності. Це підприємства, акціонерні товариства, компанії, що спеціалізуються неа видобутку корисних копалин, компанії державного значення підприємства, які провадять господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, а також підприємства, які самостійно визначили доцільність застосування МСФЗ для складання фінансової звітності.

Система фінансової звітності в електронному вигляді спростить ведення бізнесу для українських компаній. Вони будуть подавати обов'язкову фінансову звітність за принципом «єдиного вікна»: в одному універсальному форматі для всіх регуляторів фінансового ринку (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Національний банк України, Міністерство фінансів України, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг). Раніше фінансова звітність подавалася кожному регулятору окремо, при цьому формати подачі звітів відрізнялися один від одного.

Схожі новини

Володимир (26 років)
подана заявка на

2000 грн

Володимир (26 років)
отриманий кредит на

2000 грн