фінансова звітність

Механізм подачі фінансової звітності для торговців цінними паперами та фондових бірж

20.04.2019

Новини

НКЦПФР дала відповідь на запит АУФТ про роз'яснення механізму подання фінансової звітності. Згідно з рекомендаціями АУФТ, не обов'язково подавати річну звітність і аудиторський висновок в друкованих виданнях.

Як зазначається у відповідному повідомленні Асоціації «Українські фондові торговці», НКЦБФР надала докладну відповідь з рекомендаціями про порядок і строки подання фінансової звітності професійними учасниками фондового ринку (торговцями цінними паперами та організаторами торгівлі). Дана вимога регулюється законом «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 №996-XIV та Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку. Учасники асоціації звернулися до комісії з проханням надати офіційне роз'яснення з наступних питань:

  • Якими законами «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та нормативними актами повинні керуватися біржі цінними паперами і приватні торговці в частині термінів і порядку оприлюднення річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності?
    1. Ліцензійними умовами провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), діяльності з торгівлі цінними паперами.
    2. Ліцензійними умовами провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), діяльності з організації торгівлі цінними паперами.
  • Скільки часу дає НКЦПФР на приведення звітів у відповідність з новими вимогами Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з торгівлі цінними паперами та Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з організації торгівлі цінними паперами в вимог Закону №996-XIV в частині оприлюднення річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності?

НКЦПФР надала пояснення в такому вигляді:

  1. Ліцензіат, який здійснює професійну діяльність на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльність з торгівлі цінними паперами та / або професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльність з організації торгівлі, при оприлюдненні річної фінансової звітності разом з аудиторським висновком повинна дотримуватися вимог Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та інших нормативно-правових актів в частині, що не суперечить вимогам цього Закону;
  2. Комісією були розроблені проекти змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з торгівлі цінними паперами та Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з організації торгівлі цінними паперами, враховують положення Закону №996-XIV, однак ці проекти все ще знаходяться на стадії узгодження із зацікавленими органами.

Схожі новини

Володимир (26 років)
подана заявка на

2000 грн

Володимир (26 років)
отриманий кредит на

2000 грн