вміст договора кредитування

Що повинен містити договір кредитування. Особливості складання кредитного договору

Договір кредитування представлений у вигляді документа, який складається, якщо позичальник вирішив взяти кредит. Згідно з цим документом кредитна організація зобов'язана надати позичальнику позичку, а останній зобов'язується своєчасно погасити заборгованість разом з встановленими відсотками. Ключова вимога до договору кредитування - наявність конкретних юридичних норм, що регулюють будь-які взаємини позичальника з кредитною організацією.

Зміст кредитного договору

Вирішивши оформити позику, варто заздалегідь ознайомитися з пунктами, які повинен містити кредитний договір. Структура кредитного договору стандартна для будь-яких кредитних організацій і включає такі відомості.

 1. Номер і назва договору.
 2. Місце укладання та дата підписання.
 3. Офіційні найменування сторін угоди.
 4. Предмет договору, що включає розмір кредитного тіла, мету його отримання, встановлені відсотки, термін видачі позики і дату її погашення.
 5. Графік погашення заборгованості і вказівка ​​про будь-які супутні фінансові зобов'язання позичальника та послуги, що надаються кредитором.
 6. Принцип нарахування відсотків і графік їх сплати.
 7. Умови надання кредиту - договір гарантії, поручительства або застави, якщо такі мають місце бути.
 8. Санкції на випадок порушення умов або недотримання обов'язків.
 9. Особливості врегулювання спірних питань.
 10. Порядок внесення змін.
 11. Термін дії угоди (з дня видачі позики до моменту погашення заборгованості).
 12. Реквізити сторін та юридичні адреси.
 13. Підписи сторін або уповноважених представників.

Також договір містить права і обов'язки кредитора і позичальника. Серед зобов'язань кредитної організації - відкриття рахунку для видачі позики, а також надання кредитних коштів протягом 3-5 робочих днів. Кредитор має право на:

 • перевірку і контроль платоспроможності клієнта і його поручителя;
 • розірвання договору або дострокове стягнення заборгованості, якщо позичальник не дотримується умов угоди;
 • дозвіл продовжити термін кредиту (на прохання клієнта);
 • зміну процентної ставки при наявності супутніх умов на ринку кредитування (за згодою позичальника).

Позичальник, в свою чергу, зобов'язаний повернути отриману в борг суму в повному розмірі з урахуванням нарахованих відсотків, а також використовувати кредитні кошти за цільовим призначенням, якщо таке вказувалося. При цьому, кредитування онлайн найчастіше не має цільового характеру. Клієнт має право на:

 • прохання про пролонгацію кредиту;
 • дострокове розірвання договору за умови повного погашення заборгованості з урахуванням нарахованих відсотків.

Особливості укладання кредитного договору

Укладання договору кредитування повинно відбуватися в письмовій формі, і угода можлива лише при добровільній участі обох сторін. Заборонено внесення змін в односторонньому порядку. Якщо зміни вносить кредитор, позичальнику надсилається відповідна пропозиція, на яку він зобов'язується відповісти в зазначений ініціатором термін. Оформлення доповнень і змін також відбувається в письмовій формі. Допускається укладання угоди уповноваженими особами. Грошові кошти виступають в ролі предмета договору кредитування, можливо нотаріальне посвідчення документа при бажанні однієї зі сторін. У кредитній установі зберігаються оригінали всіх документів по угоді - договір кредитування, забезпечення поручительства, іпотеки або застави, страхування і внесення змін.

Позичальник зобов'язаний уважно ознайомитися з умовами договору до його підписання, в іншому випадку, подальше виявлення спірних моментів не буде врегульовано в його користь.

Схожі новини

Володимир (26 років)
подана заявка на

2000 грн

Володимир (26 років)
отриманий кредит на

2000 грн